Individualna obravnava za

Unikatne rešitve.

Od strategije do izvedbe …

Vsako podjetje ali ustanova je glede na svoje dejavnosti, sestavo in nastop na trgu unikatno, zato zahteva individualno obravnavo. V naši agenciji najprej pregledamo dosedanje naročnikove aktivnosti, analiziramo stanje in pripravimo predloge za izboljšave v prihodnje. Kar je dobrega ohranimo (podizvajalci, dosedanje kreativne rešitve ipd.) in jih po potrebi oplemenitimo z našimi idejami in predlogi ali pa povsem nadomestimo z novimi.

Preverimo stroškovno učinkovitost projektov, komuniciranja in poiščemo najugodnejše ponudbe v interesu naročnika. Nato aktivnosti izpeljemo ter skupaj z naročnikom sproti preverjamo učinkovitost opravljenih nalog v skupno zadovoljstvo. S širokim izborom storitev naročniku zagotavljamo prihranek denarja in povečamo poslovno uspešnost oz. tržno-komunikacijsko učinkovitost.

Številna znanja in izkušnje naših sodelavcev nam omogočajo, da lahko za naročnike izvajamo naslednje storitve:

Poslovno svetovanje

Celovit pristop z načrtno izbrano metodo dela in jasnim ciljem zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in zavidljive rezultate:

 • oblikovanje poslovne in/ali marketinške, komunikacijske strategije,
 • pomoč pri organizaciji poslovanja,
 • pomoč pri ustanavljanju podjetja, organizacije,
 • vstop tujega podjetja na slovenski trg,
 • produktni in projektni menedžment (od ideje do izdelka: konceptualna zasnova izdelkov, storitev, projektov, svetovanje pri upravljanju izdelkov, storitev, vodenje projekta od ideje do izvedbe),
 • analize trga, konkurence,
 • medijske in druge analize pred in po zaključku projektov.
Odnosi z javnostmi

Zavedamo se, da ključ do zavidljivih odnosov z vsemi javnostmi ni v količini naročnikovega denarja, pač pa v izvirnih idejah in inovativnih komunikacijskih pristopih agencije Nabium. Strokovno načrtovanje komuniciranja, ki zagotavlja učinkovito pot do končnega cilja je pri nas na prvem mestu. Izpeljemo celovito vodenje odnosov z javnostmi in sledimo strategiji »z manj do več«. Zato v množici neponovljivih prireditev za svoje naročnike stremimo k odmevnim in med udeleženci nepozabnim dogodkom. Načrtno in kreativno organizacijo vse od idejne zamisli do končne medijske odmevnosti in vpliva na ugled podjetja zagotavljamo s pomočjo naslednjih storitev:

 • priprava predstavitvenih gradiv (zloženke, informativni listi, …),
 • zasnova in priprava revij, internih in eksternih časopisov, glasil,
 • organizacija dogodkov in nastopov (otvoritve, seminarji, konference),
 • poslovna, družabna srečanja, razstave, sejmi, dogodki, akcije, predstavitve…,
 • organizacija in izvedba novinarskih konferenc,
 • krizno komuniciranje,
 • svetovanje.
Marketing

Brez oglaševanja ni prepoznavnosti in poslovne rasti. Če podjetje ne bo primerno predstavilo svojih izdelkov, storitev na trgu, jih umestilo v prave medije in pozvalo k nakupu svoje primarne ciljne skupine kupcev, potem uspeha ne gre pričakovati. Nabium zasnuje marketinške strategije, analizira konkurenco in predlaga najboljše pristope za uveljavitev vašega podjetja na trgu, s pomočjo naslednjih aktivnosti:

 • priprava tržno-komunikacijske strategije,
 • idejna in kreativna zasnova blagovnih in storitvenih znamk ter pomoč pri upravljanju le-teh,
 • priprava in izvedba aktivnosti za vstop domače ali tuje znamke na trg,
 • kreativne zasnove tržno-komunikacijskih kampanj, akcij,
 • medijsko načrtovanje in zakup ter svetovanje pri zakupu oglasnega prostora v medijih,
 • neposredni (direktni) marketing,
 • sejemske predstavitve,
 • organizacija klicnega centra, servisa strank,
 • programi zvestobe kupcev,
 • izvajanje različnih marketinških aktivnosti po naročilu,
 • produkcija marketinških materialov.
Produkcija

Urejenost podjetja se lahko primerja z urejenostjo človeka, prostora, narave. Estetsko oblikovana sporočila, izvirna ideja in sporočilo zagotavljajo rast ugleda vašega podjetja, izdelkov, storitev. Oblikujemo različna komunikacijska orodja, da bi bili v javnosti usklajeno in čim bolje prepoznavni:

 • celostna grafična podoba (izdelava logotipa, osnovnih razpoznavnih elementov – dopis, vizitke, pisemske ovojnice…) za podjetje, izdelek, storitev,
 • poslovne publikacije, predstavitvena gradiva (osebne izkaznice podjetja, letno poročilo, predstavitvene mape, obrazci, zloženke, letaki, plakati, brošure),
 • oglasi (televizijski, radijski, tiskani oglasi, bannerji),
 • spletne strani,
 • knjige, katalogi, zborniki, programske knjižice, časopisi, revije.
Izobraževanje

Brez izmenjave znanj in izkušenj dandanes ni uspeha. V mednarodnem okolju je to ključnega pomena za razvoj zaposlenih in rast podjetja. Biti seznanjen z aktualnimi novostmi, zakonodajo in najnovejšo strokovno prakso je ključna konkurenčna prednost uspešnega podjetja. Glede na potrebe naročnikov organiziramo interna in eksterna izobraževanja na različne teme:

 • uspešno vodenje sestankov,
 • učinkovito delegiranje nalog,
 • komuniciranje s strankami,
 • upravljanje kreativnih procesov v podjetju, uvajanje inovativnosti v poslovanje ipd.
Založništvo

Naše vrednote usmerjajo naša prepričanja, stališča in navade ter s tem dejanja. Skrb za pisano in govorjeno besedo je del ohranjanja naše kulture. V ta namen pomagamo ustvarjati novo literaturo, tako leposlovno, kot strokovno in poljudno-znanstveno. Naročnikom zagotovimo pomoč pri ustvarjanju koncepta za knjigo, revijo, oddajo ipd., poiščemo možnosti za produkcijo le-te in vam jo pomagamo izdati,  distribuirati, promovirati …