Storitve

Poslovno svetovanje
Odnosi z javnostmi
Marketing
Produkcija
Izobraževanje

 

 

Od strategije do izvedbe …

Vsako podjetje ali ustanova je glede na svoje dejavnosti, sestavo in nastop na trgu unikatno, zato zahteva individualno obravnavo. V naši agenciji najprej pregledamo dosedanje naročnikove aktivnosti, analiziramo stanje in pripravimo predloge za izboljšave v prihodnje. Kar je dobrega ohranimo (podizvajalci, dosedanje kreativne rešitve ipd.) in jih po potrebi oplemenitimo z našimi idejami in predlogi ali pa povsem nadomestimo z novimi.

Preverimo stroškovno učinkovitost projektov, komuniciranja in poiščemo najugodnejše ponudbe v interesu naročnika. Nato aktivnosti izpeljemo ter skupaj z naročnikom sproti preverjamo učinkovitost opravljenih nalog v skupno zadovoljstvo. S širokim izborom storitev naročniku zagotavljamo prihranek denarja in povečamo poslovno uspešnost oz. tržno-komunikacijsko učinkovitost.

Številna znanja in izkušnje naših sodelavcev nam omogočajo, da lahko za naročnike izvajamo naslednje storitve:

Poslovno svetovanje
Celovit pristop z načrtno izbrano metodo dela in jasnim ciljem zagotavlja obojestransko zadovoljstvo in zavidljive rezultate:
• oblikovanje poslovne in/ali marketinške, komunikacijske strategije,
• pomoč pri organizaciji poslovanja,
• pomoč pri ustanavljanju podjetja, organizacije,
• vstop tujega podjetja na slovenski trg,
• produktni in projektni menedžment (od ideje do izdelka: konceptualna
zasnova izdelkov, storitev, projektov, svetovanje pri upravljanju izdelkov,
storitev, vodenje projekta od ideje do izvedbe),
• analize trga, konkurence,
• medijske in druge analize pred in po zaključku projektov.

Odnosi z javnostmi
Zavedamo se, da ključ do zavidljivih odnosov z vsemi javnostmi ni v količini naročnikovega denarja, pač pa v izvirnih idejah in inovativnih komunikacijskih pristopih agencije Nabium. Strokovno načrtovanje komuniciranja, ki zagotavlja učinkovito pot do končnega cilja je pri nas na prvem mestu. Izpeljemo celovito vodenje odnosov z javnostmi in sledimo strategiji »z manj do več«. Zato v množici neponovljivih prireditev za svoje naročnike stremimo k odmevnim in med udeleženci nepozabnim dogodkom. Načrtno in kreativno organizacijo vse od idejne zamisli do končne medijske odmevnosti in vpliva na ugled podjetja zagotavljamo s pomočjo naslednjih storitev:
• priprava predstavitvenih gradiv (zloženke, informativni listi, …),
• zasnova in priprava revij, internih in eksternih časopisov, glasil,
• organizacija dogodkov in nastopov (otvoritve, seminarji, konference,
poslovna, družabna srečanja, razstave, sejmi, dogodki, akcije,
predstavitve…),
• organizacija in izvedba novinarskih konferenc,
• krizno komuniciranje,
• svetovanje.

Marketing
Brez oglaševanja ni prepoznavnosti in poslovne rasti. Če podjetje ne bo primerno predstavilo svojih izdelkov, storitev na trgu, jih umestilo v prave medije in pozvalo k nakupu svoje primarne ciljne skupine kupcev, potem uspeha ne gre pričakovati. Nabium zasnuje odlične marketinške strategije, analizira konkurenco in predlaga najboljše pristope za uveljavitev vašega podjetja na trgu, s pomočjo naslednjih aktivnosti:
• priprava tržno-komunikacijske strategije,
• idejna in kreativna zasnova blagovnih in storitvenih znamk ter pomoč pri
upravljanju le-teh,
• priprava in izvedba aktivnosti za vstop domače ali tuje znamke na trg,
• kreativne zasnove tržno-komunikacijskih kampanj, akcij,
• medijsko načrtovanje in zakup ter svetovanje pri zakupu oglasnega prostora
v medijih,
• neposredni (direktni) marketing,
• sejemske predstavitve,
• organizacija klicnega centra, servisa strank,
• programi zvestobe kupcev,
• izvajanje različnih marketinških aktivnosti po naročilu,
• produkcija marketinških materialov.

Produkcija
Urejenost podjetja se lahko primerja z urejenostjo človeka, prostora, narave. Estetsko oblikovana sporočila, izvirna ideja in odlično sporočilo zagotavljajo rast ugleda vašega podjetja, izdelkov, storitev. Oblikujemo različna komunikacijska orodja, da bi bili v javnosti usklajeno in čim bolje prepoznavni:
• celostna grafična podoba (izdelava logotipa, osnovnih razpoznavnih
elementov – dopis, vizitke, pisemske ovojnice…) za podjetje, izdelek,
storitev,
• poslovne publikacije, predstavitvena gradiva (osebne izkaznice podjetja,
letno poročilo, predstavitvene mape, obrazci, zloženke, letaki, plakati,
brošure),
• oglasi (televizijski, radijski, tiskani oglasi, bannerji),
• spletne strani,
• knjige, katalogi, zborniki, programske knjižice, časopisi, revije.

Izobraževanje
Brez izmenjave znanj in izkušenj dandanes ni uspeha. V mednarodnem okolju je to ključnega pomena za razvoj zaposlenih in rast podjetja. Biti seznanjen z aktualnimi novostmi, zakonodajo in najnovejšo strokovno prakso je ključna konkurenčna prednost uspešnega podjetja. Glede na potrebe naročnikov organiziramo interna in eksterna izobraževanja na različne teme:
• uspešno vodenje sestankov,
• učinkovito delegiranje nalog,
• komuniciranje s strankami,
• upravljanje kreativnih procesov v podjetju, uvajanje inovativnosti v
poslovanje ipd.

na vrhˆ

 

Nabium, marketinška agencija polnih storitev in izvirnih rešitev.

 
   
©2009-2020 Copyright NABIUM d.o.o. | Vse pravice pridržane | O avtorjih | Dodaj med priljubljene
GSM: 031 344 883 | info@nabium.si

Marketing, strategija, trženje, zloženka, vizitka, CGP, novinarska, PR, produkcija, izobraževanje, svetovanje, zakup oglasnega prostora, media plan, časopis, revija, poslovno svetovanje, posel, strategije uspeha, uspeh, marketinška učinkovitost, inovativnost, kreativne rešitve, idejna zasnova, ustanavljanje podjetja, organizacija poslovanja, zasnova in priprava revij, časopis, glasilo, organizacija dogodkov in nastopov (otvoritve, seminarji, konference, poslovna, družabna srečanja, razstave, sejmi, dogodki, akcije, predstavitve…), novinarskih konferenc, krizno komuniciranje, svetovanje, priprava tržno-komunikacijske strategije, idejna in kreativna zasnova blagovnih in storitvenih znamk, vstop domače ali tuje znamke na trg, kreativne zasnove tržno-komunikacijskih kampanj, akcij, medijsko načrtovanje in zakup, neposredni (direktni) marketing, organizacija klicnega centra, servisa strank, program zvestobe kupcev, produkcija marketinških materialov, oglasi (televizijski, radijski, tiskani oglas, banner), spletne strani, knjige, katalogi, zborniki, programske knjižice, časopisi, revije, uspešno vodenje sestankov, učinkovito delegiranje nalog, komuniciranje s strankami, upravljanje kreativnih procesov v podjetju, uvajanje inovativnosti v poslovanje